Tamnes, R. (2018) “Sosialistinternasjonalen, transnasjonale relasjoner og funksjonell integrasjon”, Historisk Tidsskrift, 117(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/104345 (Set: 18februar2020).