Dørum, Knut. 2016. “Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014: Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014.”. Historisk Tidsskrift 116 (1). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56812.