Kryger Larsen, Hans. 2013. “Henning Gottlieb: John Kenneth Galbraith - Et Biografisk Essay. Jurist- Og Økonomforbundet, 2002.”. Historisk Tidsskrift 106 (1). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56247.