Hernæs, Per. 2013. “Danish Sources for the History of Ghana 1657-1754. Vol. 1: 1657-1735 (Fontes Historiae Africanae, Series Varia 8) and Vol. 2: 1735-1754 (Historisk-Filosofiske Skrifter 30, 2). Edited by Ole Justesen. Translated by James Manley. Det Kongelige Danske Videns”. Historisk Tidsskrift 106 (1). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56232.