Floto, Inga, og Erik Helmer Pedersen. 2013. “Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups Historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003.”. Historisk Tidsskrift 103 (2). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077.