Erslev, Kr. 1897. “Ludvig Holberg: Konge Og Danehof I Det 13. Og 14. Aarhundrede. Første Bind: Kong Erik Glippings Haandfæstning Og Rigslove. Kjøbenhavn (G. E. C. Gad) 1895. (XVI + 334 SS.)”. Historisk Tidsskrift 6 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54674.