Redaktionen, -. 1887. “Fortegnelse over Dansk Historisk Litteratur vedrørende Danmarks Historie for Aaret 1886.”. Historisk Tidsskrift 5 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54461.