Heise, A. 1879. “Konrad Barner: Familien Rosenkrantz’s Hi- Storie. I. Fra De ældste Tider Til Begyndelsen Af Det 16de Aarhundrede. Med 5 Kobbertrykte Segltavler. Kjøbenhavn 1874. (290 Sider Stor Octav, Med tilhtørende Diplomatarium 1355—1499, 207 Sider.)”. Historisk Tidsskrift 5 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54316.