G. B. Becker, I. 1844. “ I første Halvdeel Af 18de Aarhundrede”. Historisk Tidsskrift 1 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53990.