Borring Olesen, Thorsten. 1997. “Cay Sevón: Visionen Om Europa. Svensk Neutralitet Och Europeisk Teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995.”. Historisk Tidsskrift 16 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53892.