Bagger, Hans. 1997. “Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden Och Finlands Medeltida östgräns. Andra Delen. Skrifter Utgivna Av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + S. 239-509. Helsingfors 1991.”. Historisk Tidsskrift 16 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835.