Sjøqvist, Viggo. 1975. “Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge I Krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 S. Det Norske Samlaget, Oslo, 1973. N. Kr. 65.00.”. Historisk Tidsskrift 13 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51647.