Jensen, Jørgen. 1971. “Peter Gelling & Hilda Ellis Davidson : The Chariot of the Sun and Other Rites and Symbols of the Northern Bronze Age. London, J. M. Dent & Sons, 1969. X + 200. Ill. 55 Sh. P. V. Glob : Helleristninger I Danmark. Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter, Bind VII. København, 1969. 332 S. Ill. 185,00 Kr.”. Historisk Tidsskrift 12 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51283.