Skovgaard-Petersen, Vagn. 1967. “Håkan Berggren Och Göran B. Nilsson: Liberal Socialpolitik 1853-84. Två Studier. Studia Historica Upsaliensia XVII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. 267 Sider. 38 Sv. Kr.”. Historisk Tidsskrift 12 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50724.