RUNQUIST, KJELL. 1952. “De Medeltida Danska Jordvarderingsenheterna Med Sarskild Anknytning till Guldvardering Och Skyldtaxation under valdemarstiden1.”. Historisk Tidsskrift 11 (januar). https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50335.