Lind, Gunner. 2019. “Sebastian Olden-Jørgensen: Svenskekrigene. (100 danmarkshistorier). Aarhus Universitetsforlag, 2018.”. Historisk Tidsskrift 119 (1), 119:1, 276-278. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115567.