Farbøl, Rosanna. 2018. “Valter Lundell: Det Omstridda Arvet. Den Kommunistiska Erfarenheten I Dansk Och Svensk Historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017.”. Historisk Tidsskrift 118 (1), 290-93. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106564.