Netterstrøm, Jeppe. 2018. “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man Ur Huse. Hur Krig, Upplopp Och förhandlingar påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”. Historisk Tidsskrift 118 (1), 241-42. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549.