DØRUM, K. Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014: Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014. Historisk Tidsskrift, v. 116, n. 1, 12 sep. 2016.