JAKOBSEN, J. Øystein Rian: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014. Historisk Tidsskrift, v. 114, n. 2, 15 jun. 2015.