FRANDSEN, K.-E. Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Ed.: Arne Jönsson. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2007. Historisk Tidsskrift, [S. l.], v. 108, n. 1, 2013. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56359. Acesso em: 4 mar. 2024.