PETERSEN, N. Peer Henrik Hansen: Firmaets største bedrift - den hemmelige krig mod de danske kommunister. Høst & Søn, 2005. Historisk Tidsskrift, v. 106, n. 1, 5 feb. 2013.