MONRAD MØLLER, A. Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Oslo, Andresen & Butenschøn, 2002. Historisk Tidsskrift, v. 106, n. 1, 5 feb. 2013.