JENSEN, G. Per Ingesman: Provisioner og processor. Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen. Aarhus Universitetsforlag, 2003. Historisk Tidsskrift, v. 104, n. 2, 4 feb. 2013.