FLOTO, I.; HELMER PEDERSEN, E. Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. Historisk Tidsskrift, v. 103, n. 2, 3 feb. 2013.