THOMSEN, N. Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 1: 1914-1961. Gyldendal, 2001. Historisk Tidsskrift, v. 102, n. 2, 2 feb. 2013.