FRIIS, A. Holger Hjelholt: Den danske Sprogordning og det danske Sprogstyre i Slesvig 1850-1864 (H.Aschehoug & Co. 1923). Historisk Tidsskrift, v. 9, 1 jan. 1925.