REDAKTIONEN, -. Udsigt over den danske historiske Forenings Kegnskab for Aaret 1892 og Virksomhed i Aarene 1892 og 1893. Historisk Tidsskrift, v. 6, 1 jan. 1894.