REDAKTIONEN, -. Fortegnelse over fremmed historisk litteratur fra året 1890 vedrörende Danmarks historie. Historisk Tidsskrift, v. 6, 1 jan. 1892.