REDAKTIONEN, -. Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888. Historisk Tidsskrift, v. 6, 1 jan. 1888.