REDAKTIONEN, -. Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Danmarks Historie for Aaret 1886. Historisk Tidsskrift, v. 5, 1 jan. 1887.