A. FRIDERICIA, J. Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag til Nordens Historie i det 17de Hundredaar. 1—2 Del. Kjøbenhavn 1880—82. Historisk Tidsskrift, v. 5, 1 jan. 1884.