REDAKTIONEN, -. Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878. Historisk Tidsskrift, v. 5, 1 jan. 1879.