CARØE, O. Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587. Historisk Tidsskrift, v. 4, 1 jan. 1873.