C. WERLAUFF, E. P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker og Leilighedspoet i Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Historisk Tidsskrift, v. 3, 1 jan. 1863.