REDAKTIONEN, -. Aktstykker hörende til Norges og Sverriges nyeste Historie.*). Historisk Tidsskrift, v. 3, 1 jan. 1863.