M., C. 30. Breve og Actstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Förstes Historie; udgivne af C. F. Allen. 1ste Bind. Kiöbenk. 1854. XXXVIII. 615 S. stor 8vo. Historisk Tidsskrift, v. 2, 1 jan. 1854.