REDAKTIONEN, -. Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og til denne Stads Pr├Žstehistorie. Historisk Tidsskrift, v. 2, 1 jan. 1854.