MOLBECH, C. Bemærkninger over Hertugdømmet Slesvigs Statsforhold og Nationalitet, i ældre og nyere Tider,. Historisk Tidsskrift, v. 2, 1 jan. 1848.