REDAKTIONEN, -. Pen danske historiske Forenings ordentlige Medlemmer, iudtraadte fra den 15de Marts 1840 til 31te Mai 1841. *). Historisk Tidsskrift, v. 1, 1 jan. 1841.