MO, C. Dm Landsthinget var Adelens almindelige Værnething paa Christian den Tredies og Frederik den Andens Tider:. Historisk Tidsskrift, v. 1, 1 jan. 1841.