BORRING OLESEN, T. Cay Sevón: Visionen om Europa. Svensk neutralitet och europeisk teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1997.