THELLE, H. Hans Hägerdal: Väst om Öst. Kinaforskning och Kinasyn under 1800och 1900-talen. Lund, 1996. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1996.