DAMSHOLT, T. Den nytestamentlige tids historie. Redigeret af Sigfred Pedersen. Dansk kommentar til Det nye testamente 2. Aarhus Universitetsforlag, 1994. 506 s., ill. kr. 248. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1995.