SØBY CHRISTENSEN, A. Anders Holm Rasmussen: Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 322). Udgivet af Det filologisk-historiske Samfund. Museum Tusculanurns Forlag 1993. 96 s. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1995.