FRANDSEN, K.-E. Harald Winge (red): Lokalsamfund og øvrighet i Norden ca. 1550-1750. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1992, 214 s. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1995.