FELDBÆK, O. Sten Åke Nilsson: Det sköna 1700-talet. Stockholm, Norstedts, 1993.320 s, rigt ill. Dkr 628. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1994.