MADSEN, O. Skifter fra K√łge 1597-1655. Udg. ved Gerd Neubert. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1992. - XIV + 482 s., ill. 250 kr. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1994.