FRANDSEN, K.-E. Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag udgivet ved Jens Holmgaard af Rigsarkivet. København, G.E.C. Gads Forlag. 1647:1989, 486 s., 1648: 1991,311 s. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1993.