VENGE, M. Jydske Lov 750 år. Red. af Ole Fenger og Chr. R. Jansen. Viborg, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1991. 312 sider, ill. 375 kr. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1993.